Om LLIF - Laven-Linå Idrætsforening

Praktiske informationer vedrørende LLIF

≡ MENU

FORSIDE

AKTUELT

OM LLIF

KONTAKT OS

Om LLIF

Bestyrelsen i Laven-Linå Idrætsforening

Formand:
Tine Vesti Sehested

tinesehested1986@gmail.com
30 23 51 27
Tine Vesti Sehested
Næstformand:
Lisbet Fog

LisbetFog@gmail.com
51 21 12 16
Lisbet Fog

Kasserer:
Rita Jensen

mail@ritajensen.dk
93 84 13 84
Jane Kortnum
Revisorsuppleant:
Jørgen Pedersen

N/A
N/A
Silhuette

Medlem:
Torben Illum

toi@favrskov.dk
61 68 52 38
Torben
Medlem
Lone Stubdrup

lone.stubdrup@gmail.com
30 73 96 31
Lone Stubdrup

Revisor og revisorsuppleant:
Allan Pedersen

N/A
N/A
Silhuette
Revisor:
Leif Kaasgaard

leif@kaasgaard.name
20 92 74 57
Silhuette

Suppleant:
Ledig

Kontakt
N/A
Silhuette
Ledig:
Ledig

N/A
N/A
Silhuette

Diverse vedtægter og blanketter

Vedtægter
Vedtægter for LLIF:
Hent PDF

Blanketter
Aftalebrev mellem frivillige instruktører og LLIF:
Hent PDF
Indmeldelsesblanket til motionscentret
Hent PDF
Medlemsliste til instruktører.
Hent dokument
Oprindelse
Laven-Linå Idrætsforening blev stiftet den 10. december 1974 på Julsøgården i Laven. Klubben hed oprindeligt blot Laven Idrætsforening, men pga. meget stor interesse i hele lokalområdet, valgte man allerede efter få måneder at ændre navnet. Klubbens første formand var H.G. Pedersen, som beklædte posten indtil 1981, hvor han afløstes af Verner Pedersen.

Klubben har igennem årene haft aktivitetstilbud inden for fodbold, håndbold, bordtennis, badminton og gymnastik. I de senere år er der også kommet tilbud som f.eks. MiniSport og Rejsende i Sport, som for henholdsvis børn og voksne går ud på at komme ud og prøve så mange idrætsgrene som muligt for derigennem at skærpe interessen.

I 1987 påbeyndtes arbejdet for opførelsen af et klubhus, som efter en årrække blev opført udelukkende ved frivilligt arbejde ved siden af et nyt kommunalt anlæg. Indtil da rådede klubben over 2 baner i henholdsvis Linå og GI. Laven, hvoraf ingen dog overholdt de reglementerede mål. Lokalsamfundet Klubbens naturlige opland er Kløverbyerne, som består af Laven, Linå, Mollerup og Hårup, og er beliggende i Silkeborg Kommunes østlige del. Laven-Linå Idrætsforening ønsker at styrke bredden og give plads til alle. Der lægges stor vægt på socialt samvær, godt kammeratskab og et aktivt klubmiljø, hvor alle kan trives. Klubbens fornemmeste mål er således at aktivere så mange som muligt i lokalsamfundet - både børn og voksne. Klubben har en meget stor opbakning i området, som bl.a. mærkes, når der arrangeres Linå Cup eller koncerter, som gennem årene har været en væsentlig indtægtskilde til gavn for ungdomsarbejdet
Profiler
Klubbens første formand H.G. Pedersen var naturligvis en drivende kraft de første år, hvor klubben skulle organiseres og tingene startes op. I de senere år har det været klubbens nuværende formand Joan Bak, som alle kender som en rigtig ildsjæl, der har stået for mange af de nye tiltag, især indenfor gymnastikken.
Hun har også i særlig grad været grundstenen og drivkraften i klubbens arbejde for en ny idrætshal i området. Hun stod bl.a. bag den første demonstration i mands minde foran Silkeborg Rådhus, hvor mange hundrede borgere fra Kløverbyerne mødte op. Tage Nielsen, som gennem mange år var en populær ungdomstræner i klubben, satte i 1987 gang i Linå Cup, som er et årligt tilbagevendende fodboldstævne for unge fra 5-15 år. Det første stævne havde deltagelse af kun 16 hold, men antallet er vokset støt gennem årene. I 1999 overtog Peter Randløv den krævende rolle som stævnearrangør, og stævnet har nu deltagelse af ca. 1.100 spillere fordelt på 110 hold fra 20-25 klubber. Det er således et traditionsrigt stævne, som mange af kommunens klubber har som fast punkt på programmet.
Højdepunkter
Laven-Linå Idrætsforening er en relativt lille klub - i 2004 ca. 225 medlemmer. Det betyder bl.a., at der sjældent er mere end et enkelt hold pr. række i f.eks. fodbold, og det er derfor yderst vanskeligt at opnå særlige sportslige resultater. Det spiller imidlertid ingen rolle, for en lille klub i et forholdsvist tyndt befolket område, vil den største opgave simpelthen være at aktivere flest muligt.


LLIF Logo

Fitness instruktører

Poul Erik Sørensen
60 10 73 51
pe.laven@hotmail.com
Poul Erik Sørensen
Marianne Borne
27 83 16 05
rudborne@gmail.com
Marianne Borne

Lisbeth Fog
Cirkeltræning for seniorer 60+
51 21 12 16
lisbetfog@gmail.com
Lisbet Fog
Lisbeth Balleby
30 95 64 32
lisbethballeby@hotmail.com
Lisbeth Balleby

Agnete Broge
40 56 88 14
broge-richelsen@hotmail.com
Agnete Broge
Ole Lundahl
41 16 16 07
ole_Lundahl@hotmail.com
Ole Lundahl

Kajak instruktører

Kaj Larsen
21 90 35 41
kaj580@hotmail.com
Silhuette
Anders Cullberg
30 38 19 33
anderscullberg@hotmail.com
Silhuette

Bjarne Hermannsen
25 67 48 92
bhe@vestas.com
Silhuette
Ledig
N/A
llif1974@gmail.com
Silhuette

Gymnastik

Eva Louise Høyer McErlean - Tonsetime
71 72 98 95
lille_lullu@msn.com
Silhuette
Dorte Mathiesen - Tonsetime
42 34 16 57
dotmathies@hotmail.com
Silhuette

Andrea Lykke – Yoga (Sparring med Agnete og Marianne)
25 46 15 42
andrea_lykke@hotmail.com
Silhuette
Karina Cullberg – Puls & Styrke
42 72 03 66
karinaculbberg@hotmail.com
Silhuette

Jeanette Flink Lambertsen – Puls & Styrke
22 82 02 57
jeanetteflink@gmail.com
Silhuette
Marianne Borne – Kun for mænd
27 83 16 05
rudborne@gmail.com
Marianne Borne

Yoga

Agnete Broge
40 56 88 14
broge-richelsen@hotmail.com
Agnete
Andrea Lykke
23 20 99 60
andrea_lykke@hotmail.com
Silhuette

Skovfitness

Lisbeth Fog
51 21 12 16
lisbetfog@gmail.com
Dorte Lundahl
Bente Bach
86 89 38 90
bachbente@yahoo.dk
Silhuette
Hanne Christoffersen
24 64 84 02
ibchr@mail.dk
Silhuette
Ledig
N/A
ibchr@mail.dk
Silhuette

Fodbold

Ole Ankjær
21 21 43 99
ole.ankjaer@dirksen.dk
Silhuette
Verner Pedersen
30 29 13 58
honda_verner@hotmail.com
Silhuette

Dans

Kristine Haahr
61 71 15 54
kristinenommensen@gmail.com
Silhuette
Ledig
N/A
llif1974@gmail.com
Silhuette

Kontaktpersoner

Marianne Borne - Gymnastik og kajak
Yolates, tonsetime samt motion og fitness
27 83 16 05
rudborne@gmail.com
Marianne Borne
Dorte Lundahl - Motionscenteret og Kløverby Cup
Alle spørgsmål vedr. motionscentret samt indmeldelse
41 19 73 93
lundahl@pc.dk
Dorte
Verner Pedersen - Net
Badminton, bordtennis, volleyball
30 29 13 58
honda_verner@hotmail.com
Silhuette
Else Møller - Fodbold for de yngre
Fodbold for de yngre
21 66 16 64
elmo@via.dk
Silhuette
Hanne Bøgild - Løb og udendørs aktiviteter
Løb og skovfitness
22 51 89 97
linaabakken9@hotmail.com
Silhuette
Martin Mortensen - Mountainbike
Mountainbike
53 64 75 35
mortensen69.mm@gmail.com
Silhuette
Torben Illum - Hjemmesiden LLIF
Opdatering af hjemmeside og grafik til LLIF Facebook
61 68 52 38
Kontakt
Torben
Ledig
Ledig
N/A
llif1974@gmail.com
Silhuette

Referater fra bestyrelsesmøder i LLIF

Referater for 2018
Referat fra bestyrelsesmøde 5. marts 2018 i LLIF:
Hent PDF
Referat fra generalforsamling 26. februar 2018:
Hent PDF
Referat fra bestyrelsesmøde 19.02.2018 i LLIF:
Hent PDF
Referat fra bestyrelsesmøde 21.02.2018:
Hent PDF

Referater for 2017
Referat á 18.09.2017:
Hent PDF
Referat á 08.05.2017:
Hent PDF
Referat á Generalforsamling 27-02-2017:
Hent PDF
Referat á 14.03.2017 i LLIF:
Hent PDF

Referater for 2016
Referat á 10.03.2016 i LLM (ekstraordinær generalforsamling):
Hent PDF
Referat á 28.02.2016 i LLM + LLIF:
Hent PDF
Referat á 25.02.2016 i LLIF:
Hent PDF
Referat á 23.02.2016 i LLM:
Hent PDF
Referat á 23.02.2016 i LLM (ekstraordinær generalforsamling):
Hent PDF

Referater for 2015
Referat á 21.10.2015 i LLIF:
Hent PDF
Referat á 21.10.2015 i LLM:
Hent PDF
Regler
Når du træner hos Laven-Linå Motion, er du underlagt vores reglement. Reglementet sikrer, at alle brugere og instruktører får den bedste oplevelse under den daglige brug af centeret. Det er vigtigt, du forholder dig til reglementet, og at din adfærd under ophold i centeret afspejler de til enhver tid gældende regler.
 • Børn og unge under 15 år må kun være i centeret ifølge med voksne. Børn under 12 år må kun være i Caféen. Anvisning fra instruktørerne skal til enhver tid følges.
 • Doping er ikke tilladt! Alle medlemmer kan afkræves en urinprøve af Anti Doping Danmark. Nægtelse af samarbejde med ”Anti Doping Danmark” vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Brikken er personlig og skal benyttes hver gang man benytter centeret. Det er ikke tilladt at flere medlemmer låser sig ind på samme brik, eller at lukke ikke-medlemmer (gæster) ind. Brikken må ikke overdrages til andre.
 • Der skal anvendes indendørs fodtøj og træningstøj. Udendørs fodtøj skal forblive uden for trænings-lokalet.Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.
 • Omklædning skal foregå i omklædningsrummene, ligesom vi anbefaler at skiftetøj m.v. bliver i omklædningsrummet. Værdigenstande kan på eget ansvar opbevares i caféområdet.
 • Alle medlemmer skal rydde op efter sig selv: Vægte hænges på plads, Bolde etc. pakkes sammen og lægges på plads og maskinerne sprittes altid af efter brug.
 • Har, eller får, man skader, der kan udgøre en risiko for træningen, skal dette oplyses til instruktørerne.
 • I tilfælde af defekte maskiner, tilkaldes formanden - telefonnummer står på tavlen.
 • Man må ikke udvise en adfærd, der kan være til gene for de øvrige medlemmer, herunder støj og høj musik.
 • Mobiltelefoner skal være på lydløs, og samtale skal foregå uden for centeret.
 • I træningsområdet må kun medbringes vand i drikkedunke. Andre drikke skal holdes i caféområdet. Der må ikke indtages eller medbringes madvarer i centeret.
 • Rygning, euforiserende stoffer og alkohol er forbudt.
 • Al træning er på eget ansvar. Laven-Linå Motion kan ikke gøres ansvarlig for skader, såvel nye som gamle.
 • Alle maskiner skal betjenes efter instruktørens anvisninger, og man må først påbegynde træning efter kyndig instruktion og programlægning af instruktøren i centeret.
 • Musikanlæg betjenes af instruktørerne, når disse er til stede. På øvrige tidspunkter kan anlægget tændes og slukkes, men kanalvalg og lydstyrke kan ikke ændres.
 • Luk alle vinduer og døre samt sluk lyset, hvis der ikke er andre i centret, når du går.
 • Kommer du herop en dag og det ikke er ok (svineri, ødelagte ting eller lignende), er det vigtigt at give besked til formanden. Husk at notere tidspunkt for din ankomst, så vi kan se, hvem der tidligere har været i centeret.
 • Holdtræning skal respekteres (ingen selvtræning samtidig med holdtræning – se holdoversigt).

Overtrædelse af reglementet fører til bortvisning.


LLM logo
Regnskab
Udvalg
Danfoss
Danfoss støtter LLIF

Danske Bank Fonden
Danske Bank støtter LLIF

Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune støtter LLIF

Tuborgfondet
Tuborgfondet støtter LLIF

Solhøj Rådgivning - v. Lars Skafte
Solhøj Rådgivning støtter LLIF

Nordea Fonden
Nordea Fonden støtter LLIF

Stoffer Retail Solutions
Stoffer retail solutions støtter LLIF

Himmelbjerg Apoteket
Himmelbjerg apoteket støtter LLIF

Vi er mange frivillige i teamet omkring LLM, men vi vil gerne være flere. Stort eller småt, vi kan altid bruge en ekstra hånd til en konkret opgave. Hjælp til og få indflydelse på hvad der sker.

Tag en snak med en af vores bestyrelsesmedelmmer eller kontakt os via kontaktformularen. Du kan allerede nu tilmelde dig som hjælper til Kløverby Cup 2019! Vi mangler fx hjælpere til:
 • Opsætning af telte
 • Parkeringsvagter
 • Dommere
 • Folk til dommervognen
 • Cykelbude - gerne børn
 • Folk til salgsboderne
 • Kage bagere

Støt Laven-Linå Idrætsforening, hver gang du tanker

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Laven-Linå Idrætsforening, hver gang du tanker.Du støtter vores klub med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du tanker i Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det koster dig ikke ekstra at støtte – OK betaler hele beløbet.
Få et OK Benzinkort på: www.ok.dk/lokalsporten.

Har du allerede et OK Benzinkort?

Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt få det tilknyttet vores klub. Du skal bare ringe til OK på 70 10 20 33 og oplyse vores klubnavn og dit kortnummer, så støtter du Laven-Linå Idrætsforening.

Støt lokalsporten ekstra meget - med EL eller MOBIL fra OK

Med el fra OK kan du støtte med ekstra 6 øre pr. liter. Og det er nemmere, end du tror. Du skal bare vælge imellem el til fastpris eller variabelpris på: www.ok.dk/lokalsporten/el, så klarer OK hele skiftet fra det gamle elselskab til OK.
Du kan også støtte med et mobilabonnement - som giver 6 øre ekstra pr. abonnement, hver gang du tanker en liter. Du kan frit vælge den OK Mobilpakke, der passer dig og din familie bedst (dog ikke OK Mobil Basis). Du forhøjer din støtte til vores klub på: www.ok.dk/lokalsporten/mobil.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mona-Lisa Schnell på: Telefon: 60 14 44 21 eller send en mail.


Støt LLIF med et OK benzinkort

Støt LLIF med et OK benzinkort